Kampfsport / Kampfkunst

Judo ∼ Aikido ∼ Taijiquan ∼ Kung Fu ∼ Jiu Jitsu ∼ Karate∼ Goriz Fighting  ∼  Tai Chi ∼

Kurse “Fernöstliches”

Aikido  ∼ Eltern-Kind-Judo ∼ QiGong  ∼ Taijiquan ∼ Yoga (*) ∼ Jiu Jitsu für Kinder ∼ Meditation & Entspannung